Tracto-techniek.nl

Tracto Techniek

Sleufloze aanleg

Sleufloze aanlegtechnieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen, waarbij het gebruik van de bovengrond ongehinderd door kan gaan. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen.

De toe te passen techniek is sterk afhankelijk van de lengte van het aan te leggen tracé en de diameter van de aan te leggen kabel of leiding. Ook bepalend zijn het leidingmateriaal en de geotechnische omstandigheden (grondwater, grondslag, etc.).

Wellicht de belangrijkste parameter is evenwel het te kruisen object. Rivierbeddingen met dijklichamen moeten op grotere diepte gekruist worden dan een afwatersloot op polderniveau. Spoorlijnen kennen een veel kleinere zettingstolerantie dan een landweg. Etc.

 

Denk sleufloos, graven kan altijd nog.

 

Wij hebben ons sleufloze pakket onderverdeeld in 6 groepen te weten:

 

GRUNDOMAT            – GRUNDORAM

– GRUNDODRILL         – GRUNDOBURST

GRUNDOPIT              – GRUNDOBORE

 

De drie hoofdcategorieën welke in de sleufloze techniek gebruikt worden zijn:

 

– Sleufloze aanlegtechnieken: deze technieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen.

 

– Renovatietechnieken: deze technieken worden ingezet om bestaande leidingen (gas, water, riool) te renoveren. Dit varieert van kleine reparaties, nieuwe (binnen)coating aanbrengen tot het volledig overnemen van de constructieve sterkte van een oude leiding. Belangrijke toepassingen zijn o.a. het repareren of renoveren van leidingen in drukke gebieden (bijv. winkelstraten) of onder andere infastructuur (wegen, water, spoor).

 

– Vervangingstechnieken: deze technieken worden ingezet om bestaande leidingen te vervangen, waarbij een nieuwe leiding in het bestaande leidingtracé (of zelfs oude leiding) wordt aangebracht. Variaties zijn het verdringen van de oude leiding, het inbrengen in oude leidingen of het aanbrengen rond oude leidingen. Belangrijke toepassingen zijn het vervangen van kleine leidingen met een beperkte lengte in bijvoorbeeld agrarisch gebied, tuinen, steden, etc.

 

Schema Sleufloze Technieken

Schema Sleufloze Technieken

 

 

De drie hoofdcategorieën bevatten ieder een aantal specifieke technieken. De te gebruiken techniek is afhankelijk van de specifieke situatie (grondwater, te kruisen objecten, lengte en diameter, type leiding, staat van de oude leiding, wensen van de omgeving, etc.).

Voor elke situatie zijn vaak meerdere oplossingen. De optimale oplossing is een mix van technische mogelijkheden, wensen van netbeheerders en eisen van vergunningverleners. Het is dus belangrijk om te weten wat er nodig en mogelijk is, voordat de keuze voor een techniek wordt gemaakt.

 

Natuurlijk kunnen wij u daarbij ter dienste zijn.

Wilt u een aanvraag doen voor advies, dan kan dat <hier>.

 

Bron: NSTT Nederland

Schema Sleufloze Technieken

Beschermd: Aanvraag Contact

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Adres

Meerman Jr b.v.

Nijverheidsweg 69
3341 LJ  Hendrik Ido Ambacht

Tel. 078-681 33 44

www.tracto-techniek.nl/

info@meerman.com

 

www.tracto-techniek.nl/ is onderdeel van Meerman Jr. b.v.

 

www.meerman.com

www.meerman-online.com

Service & Support

Waarmee kunnen we u helpen?